Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (243 KB)

Regulamin wyjść poza teren obiektu w trakcie zajęć w ZSzP15 w Rybniku


Plan nadzoru 2017-2018

PDF (359 KB)

Realizacj a obowiązku szkolnego (3)


PDF (478 KB)

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków na rok szkolny 2016/2017


PDF (175 KB)

Regulamin wynagrodzenia pracowników


PDF (755 KB)

PDF (183 KB)

PDF (861 KB)

Regulamin pracy SIP.


PDF (333 KB)

Procedura bezpieczeństwa -cyberprzemoc


PDF (264 KB)

Regulamin wyboru najlepszego ucznia kl. IV-VI / medale/


PDF (196 KB)

Realizacja obowiązku szkolnego (1)


PDF (238 KB)

Regulamin organizowania zielonej szkoły na rok 2016/2017


PDF (402 KB)

Konsultacje z rodzicami w r. szkol. 2016/17 ( I półrocze)


PDF (196 KB)

Regulacja obowiązku szkolnego (2)


PDF (166 KB)

Realizacja obowiązku szkolnego (4)


PDF (813 KB)

Regulamin pracy ZSzP15


PDF (799 KB)

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego


PDF (206 KB)

Instrukcja sporzadzania protokołów RP


PDF (369 KB)

Procedura zwalniania uczniów zajęć szkolnych