Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15

Uchwałą Nr 529/XXXVI/2013

Rada Miasta Rybnika z dn. 26.06.2013r. z dn. 01.09.2013r. utworzono

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku, w skład którego wchodzą: Szkoła                    Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku oraz Przedszkole nr 31                w Rybniku.

Siedzibą Zespołu ustanowiono budynek Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku przy ul. Gzelskiej 7.

Z dn. 01.09.2018r. powstała nowa siedziba Przedszkola nr 31 w Rybniku przy ul. Gzelskiej 7

 Obecny adres zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku

ul. Gzelskiej 7      44-292 Rybnik  tel. 32/42 10 016,  32/42 10 0617

Strona internetowa zszp15 : http://www.zsp15.miastorybnik.pl

mail : zsp15@vp.pl lub chwalecicesp@op.pl

mail P31: p31wzsp15@vp.pl

mail intendentka: zsp15intendent@vp.pl 

NIP 6423183910

REGON 243340012

Dyrektor Zespołu- mgr Bogusława Martyna

Wicedyrektor - mgr Celina Michalska

          Konto bankowe (żywienie)

21 1020 2528 0000 0402 0435 7307  (SP27, P31)

Konto bankowe (wydzielony rachunek dochodów)

78 1020 2528 0000 0502 0435 7299