Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (350 KB)

Uchwała RP Nr 17/2016/2017


PDF (153 KB)

Zarządzenie nr 1 dotyczące obiadów w ZSP15 na rok szkolny 2016/2017


DOC (92 KB)

Zaputanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w kl. IV-VII


DOC (98 KB)

ZSzP15- zapytanie o cenę dot. pomocy dydaktycznych do nauczania ed. wczesnoszkolnej w kl. I-III


DOC (143 KB)

Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych do  realizacji zaj. j. angielskiego.


DOC (74 KB)

Zapytanie dot. zakupu mebli i innego sprzętu do sal dydaktycznych nowego obiektu.


ODT (6 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert.


ODS (7 KB)

Zał. do zapytania do dostawę pieczywa


ODT (21 KB)

Umowa na dostawę art. spożywczych - ryby konserwowane


ODT (16 KB)

Zapytanie ofertowe na ryby przetworzone


ODS (7 KB)

Zapytanie ofertowe na ryby świeże


ODS (7 KB)

Zapytanie ofertowe na dostawę  ryb mrożonych


ODS (7 KB)

zał. do umowy na dostawę owoców i warzyw


ODT (19 KB)

Umowa na dostawę art. spożywczych- owoce, warzywa


ODT (15 KB)

zapytanie ofertowe na dostawę owoców i warzyw


ODS (9 KB)

Zał. do zapytania na dostawę owoców i warzyw świeżych


ODT (18 KB)

Umowa na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich


ODT (15 KB)

Zapytanie na dostawę pieczywa


ODS (8 KB)

Zał. na dostawę art. mleczarskich


ODT (19 KB)

Umowa na dostawę art. mleczarskich


ODT (12 KB)

Zapytanie na dostawę art. mlecznych


ODS (8 KB)

Zał. na zapytanie na dostawę mięsa i art. mięsnych


ODT (19 KB)

Umowa na dostawę mięsa i produktów mięsnych


ODT (15 KB)

Zapytanie ofertowe dot. mięsa i produktów mięsnych


ODS (11 KB)

Zał. do  zapytania na dostawę art. spożywczych


ODT (20 KB)

Umowa na dostawę art. spożywczych ogolnych


ODT (15 KB)

Zapytanie ofertowe dot. dostawy art. spożywczych


ODT (15 KB)

Zał. na dostawę pieczywa i produktów ciastkarskich


(0 B)

Zapytanie ofertowe dot. dostawy pieczywa świeżego


PDF (1 012 KB)

Zapytanie ofertowe nr 6b/2018 dot. dostawy art. spożywczych- ryb przetworzonych i konserwowych


PDF (2 077 KB)

Zapytanie ofertowe nr 6a/2018 dot. dostawy art. spożywczych - ryb przetworzonych i konserwowych


PDF (2 407 KB)

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 dot. dostawy art. spożywczych- ryb przetwarzanych i konserwowanych


PDF (1 006 KB)

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 dot. dostawy owoców, warzyw                                                                                                                                                                                                        


PDF (2 213 KB)

Zapytanie ofertowe nr 5a/2018 dot. dostawy owoców i podobnych produktów


PDF (2 267 KB)

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 dot. dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów.


PDF (2 371 KB)

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 dot. dostawy pieczywa świeżego, wyrobów ciastkarskich


PDF (2 232 KB)

Zapytanie ofertowe nr 4a/2018 dot. dostawy pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich


PDF (2 412 KB)

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dot. dostawy produktów mleczarskich


PDF (2 140 KB)

Kada pedagogiczna ZSzP15 w Rybniku w r. szkol. 2015-2016


PDF (2 412 KB)

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 dot. produktów mleczarskich


PDF (2 146 KB)

Zapytanie ofertowe 2a/2018 dot. dostawy mięsa i art. mięsnych


PDF (2 422 KB)

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dot. dostawy mięsa i art. mięsnych


PDF (2 360 KB)

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dot. dostawy art. spożywczych


PDF (2 136 KB)

Zapytanie ofertowe nr 1a/2018  dot. dostawy art. spożywczych


PDF (858 KB)

Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości pracy na r. szkol. 2015-2016


PDF (858 KB)

Wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości pracy na r. szkol. 2015-2016


PDF (526 KB)

Konsiltacje z rodzicami w r. szkol. 2015-2016


PDF (468 KB)

Wykaz podręczników do kl. I, II, IV obowiązujące w r. szkol. 2015-2016


PDF (787 KB)

Podręczniki obowiązujące w r. szkol. 2015-2016 / kl. III, V i VI/.


PDF (366 KB)

Plan pracy inspektora BHP.


PDF (1 705 KB)

Program wychowawczy Zespołu w r. szkol. 2015-2016


PDF (126 KB)

Regulamin podziału oszczędności wśród pracowników AiO


PDF (1 087 KB)

Podręczniki dla klas II-VI 2016-2017


PDF (228 KB)

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej 2016-2017


PDF (1 576 KB)

Koncepcja pracy, wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości 2016-2017


PDF (370 KB)

Plan pracy instruktora BHP 2016


PDF (1 171 KB)

Plan Nadzoru Pedagogicznego 2016/2017


PDF (208 KB)

Plan pracy Rady Rodziców 2016-2017


PDF (1 041 KB)

Przedstawiciele oddziałowych trójek klasowych Rady Rodziców 2016/2017


PDF (146 KB)

Zajęcia logopedyczne w roku szkol. 2016/2017 w kl. II-VI


PDF (368 KB)

Dodatkowe dni wolne wr.szkol 2016-2017


PDF (203 KB)

Regulamin świetlicy szkolnej na rok 2016/2017


PDF (959 KB)

Regulamin wycieczek szkolnych na rok 2016/2017


PDF (251 KB)

Regulamin-działalności-Rady-Pedagogicznej na rok 2016/2017


PDF (398 KB)

Regulamin-pracy-Zespołu-Wychowawczego na rok szkolny 2016/2017


PDF (539 KB)

ZSP15 - Progr. naprawczy w kl. IV-VI na rok 2016/2017


PDF (1 720 KB)

Program wychowawczy 2016-2017


PDF (402 KB)

Konsultacje z rodzicami w r. szkol. 2016/2017


PDF (146 KB)

Zajęcia logopedyczne  półrocze 2016/2017


PDF (875 KB)

Roczny plan rozwoju 2016/2017


PDF (1 079 KB)

Program profilaktyki w r. szkol. 2016/2017


PDF (864 KB)

Plan naprawczy dla ucz. kl. II-III w roku szkol. 2016/2017


PDF (1 171 KB)

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkol. 2016/2017


PDF (207 KB)

Harmonogram imprez szkolnych 2016/2017 ( załącznik 5 do programu wychowawczego)


PDF (1 087 KB)

Podręcznik i programy nauczania w roku szkolnym 2016/2017


PDF (875 KB)

Roczny plan rozwoju 2016-2017


PDF (153 KB)

Zazadzenie dyrektora ZSzP15 w sprawie obiadów w r. szkol. 2016/2017


PDF (205 KB)

Harmonogram imprez szkolnych w roku szkol. 2016/2017


PDF (200 KB)

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej


PDF (139 KB)

Regulamin Rady Rodziców


PDF (172 KB)

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


PDF (191 KB)

Regulamin pracy Zespołu Wychowawczego.


PDF (161 KB)

Regulamin ŚwietlicyData dodania: 2013-11-11 11:23:30
Autor: Bogusława Martyna


PDF (950 KB)

Regulamin wycieczek szkolnych obowiązujący od 10.09.2015r.


PDF (442 KB)

Procedura indywidualnego nauczania, indywidualnego toku nauczania


PDF (335 KB)

Procedura odraczania od obowiązku szkolnego w ZSzP15 w Rybniku


PDF (397 KB)

Procedura przeniesienia ucznia do innej klasy.


PDF (123 KB)

Regulamin podziału oszczędności w ZSzP15


PDF (264 KB)

Regulamin przyznawania medalu dla ucz. z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkol.


PDF (317 KB)

Procedura zwalniania uczniów z zajęć w ZSzP15 w Rybniku.


PDF (1 044 KB)

Program profilaktyczny na r. szkol. 2015/2016


PDF (650 KB)

Zaktualizowany statut 2016


PDF (689 KB)

PDF (1 411 KB)

PDF (650 KB)

Zaktualizowany statut 2016


DOC (41 KB)

Zarządzenie nr 10/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkol. 2015/2016


DOC (40 KB)

Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku


DOC (41 KB)

Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie okreslenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkol. 2015/2016


DOC (40 KB)

Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkol. 2015/2016


PDF (209 KB)

Zarządz. 2/2015/2016 w sprawie zatwierdzonych dodatkowych dni wolnych od zaj. dydaktyczno-wychowawczych


PDF (215 KB)

Zarządz. 2/2015/2016 w sprawie Rządowego progr. Wyprawka 2015


PDF (156 KB)

Zaządz. 1/2015/2016 w sprawie obiadów


PDF (356 KB)

Procedura wspólpracy z rodzicami w ZSzP15 w Rybniku


PDF (1 053 KB)

PDF (1 053 KB)

Podręczniki dla uczniów z kl. III, V, VI.


PDF (1 053 KB)

Podręczniki dla ucz. kl. IV-


PDF (1 044 KB)

PDF (1 044 KB)

PDF (537 KB)

Zaktualizowany Statut ZSP15 w Rybniku


PDF (155 KB)

PDF (216 KB)

PDF (65 KB)

Zarządzenie nr 8a/2014 w sprawie terminów postępowania rekrutacji do SP27


PDF (356 KB)

Zarządzenie nr 8/2014 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do P31


PDF (204 KB)

Zarządzenie 7/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do P31


PDF (161 KB)

Zarządzenie 7a/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji do SP27


PDF (354 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie kryteriów rekrutacji do P31


DOC (66 KB)

Regulamin szkolnych wycieczek


PDF (783 KB)

PDF (536 KB)

PDF (302 KB)

PDF (1 109 KB)

PDF (533 KB)

PDF (826 KB)

PDF (1 703 KB)

PDF (667 KB)

PDF (553 KB)

PDF (962 KB)

PDF (524 KB)

PDF (442 KB)

PDF (160 KB)

PDF (516 KB)

PDF (1 065 KB)

Plan nadzoru dyrektora Zespołu w roku szkol. 2015/2016


PDF (173 KB)

PDF (1 165 KB)

Regulamin organizowania zielonej szkoły.


XLS (32 KB)

Tygodnie zajęć


DOCX (23 KB)

Terminy zajęć, konsultacje z nauczycielami


DOCX (28 KB)

Zajęcia pozalekcyjne - art. 42.2.2


DOC (67 KB)

Informacja dotycząca realizacji etyki


DOCX (14 KB)

Dodatkowe dni wolne


DOCX (29 KB)

Harmonogram spotkań z rodzicami


DOCX (20 KB)

Harmonogram imprez szkolnych


DOC (36 KB)

Zarządzenie dotyczące obiadów w ZSP15


DOC (68 KB)

Roczny plan pracy SIP


DOCX (17 KB)

Plan pracy instruktora BHP w roku szkol. 2013-2014


DOCX (20 KB)

Plan obserwacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych


DOCX (71 KB)

Program naprawcz y- strategia działań w kl. VI


DOCX (25 KB)

Program naprawczy w kl. I-III na rok szkol. 2013-2014


DOC (352 KB)

Roczny plan rozwoju na rok szkol. 2013-2014


DOC (55 KB)

Plan pracy Zespołu Wychowawczego 2013-2014


DOC (34 KB)

Aneks do Zarządzenia w sprawie podręczników


PDF (353 KB)

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie rekrutacji uzupełniającej w P31


DOCX (55 KB)

Programy nauczania i podręczniki na rok szkol. 2013-2014


PDF (756 KB)

Zaktualizowany statut ZSP15 w Rybniku


PDF (512 KB)

Zaktualizowany Statut -26.02.2014r.


PDF (151 KB)

Zasady naboru do P31


PDF (356 KB)

PDF (204 KB)

PDF (354 KB)

PDF (354 KB)


Data dodania: 2014-03-05 19:07:53
Autor: B.Martyna


PDF (41 KB)

Zarządz.8a-2014 -  terminy rekrutacji


PDF (78 KB)

Zarządz.7a-2014 - powołanie Komisji Rekrutacyjnej


PDF (50 KB)

Zarządzenie 6a-2014 - określenie kryteriów


PDF (534 KB)

Statut ZSP15