Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora

----------------------ROK SZKOLNY 2016/2017----------------------

PDF (127 KB)

Zarządzenie Nr 1/2019/2020 z dn. 30.08.2019 w sprawie wprowadzenia e-dziennika w ZSzP15 w Rybniku


PDF (243 KB)

Zarzadzenie Nr 2/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu na terenie obiektu szkolnego.


PDF (213 KB)

Zarzadzenie Nr 3/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie posiłków w P31 i SP27


PDF (130 KB)

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie wdrożenia regulaminu ZFŚS w ZSzP15 w Rybniku


PDF (259 KB)

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie procedury przeniesienia ucznia do równoległej  klasy


PDF (613 KB)

Uchwała Nr 1/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkol. 2019/2020


PDF (438 KB)

Uchwała Nr 2/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie opinii dotyczacej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły


PDF (398 KB)

Uchwała Nr 3/2019/2020 z dn. 30.09.2019r. w sprawie opinii dot. propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć wychowawczych i opiekuńczych zawartych w aneksie nr 1 do arkusza organizacyjnego pracy szkoły w roku szkol. 2019/2020


PDF (503 KB)

Uchwała nr 4/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. w sprawie wurażenia opinii dot. powołania opiekuna Samorządu Uczniowskiego i lidera Rady Pedagogicznej w doskonaleniu zawodowym w roku szkol. 2019/2020


PDF (320 KB)

Uchwała Nr 5/ 2019/2020 z dn. 30.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii dot. powołania zespołów przedmiotowych i problemowo- zadaniowych na rok szkol. 2019/2020


PDF (482 KB)

Uchwała Nr 6/2019/2020 z dn. 30.08.2019r. pozytywnie zaopiniowała organizację pracy szkołyna rok szkol. 2019/2020 oraz przyjęła inne plany normalizujące pracę szkoły


PDF (524 KB)

Uchwała Nr 7/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie dot. wdrożenia programów naprawczych dla ucz. kl. I-III i V-VIII w roku szkol. 2019/2020


PDF (555 KB)

Uchwała Nr 8/2019/2020 z dn. 12.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkol. 2019/2020


PDF (230 KB)

Kalendarz roku szkol. 2019/2020


PDF (1 176 KB)

ZszP15- Roczny plan pracy w roku szkol. 2019/2020


PDF (205 KB)

ZSP15- harmonogram imprez szkolnych na rok 2016/2017


PDF (368 KB)

Dodatkowe dni wolne od zaj. dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2016/2017


PDF (182 KB)

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016


PDF (401 KB)

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 3/2016


PDF (397 KB)

Uchwała nr 4


PDF (347 KB)

Uchwała 5


PDF (343 KB)

Uchwała 6


PDF (350 KB)

Uchwała Nr 7/2016/2017


PDF (348 KB)

Uchwała RP Nr 8/ 2016/2017


PDF (348 KB)

Uchwała RP Nr 9/2016/2017


PDF (346 KB)

Uchwała RP Nr 10/2016/2017


PDF (264 KB)

Uchwała RP Nr 11/2016/2017


PDF (345 KB)

Uchwała RP Nr 12/2016/2017


DOCX (18 KB)

Zarządzenie 1/2018/2019  w sprawie obiadów szkolnych w roku szkol. 2018/2019


PDF (350 KB)

Uchwała RP Nr 15/2016/2017