Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Ogłoszenia
DOCX (14 KB)

W sprawie rachunkowości oraz  planów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


DOCX (31 KB)

Zapytanie ofertowe dot. artykułów spożywczych.


XLSX (17 KB)

Zał.1 do zapytania ofertowego dot. art. spożywczych.


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe dot. dostawy mięsa i wyrobów mięsnych.


XLSX (14 KB)

Zał.1 do zapytania dot. mięsa i wyrobów mięsnych.


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe dot. produktów mleczarskich.


XLSX (14 KB)

Zał.1 do zapytania na dostawę produktów mleczarskich.


DOCX (27 KB)

Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy pieczywa 2019.


XLSX (14 KB)

Zał.1 dot. dostawy pieczywa w 2019.


DOCX (28 KB)

zapytenie ofertowe dot. dostawy owoców, warzyw i mrożonek.


XLSX (14 KB)

Zał. 1 dot. dostawy owoców i warzyw.


DOCX (28 KB)

zapytanie ofertowe dot. dostawy ryb świeżych i mrożonych.


XLSX (14 KB)

Zał.2 do dostawy mrożonych owoców i warzyw.


XLSX (13 KB)

Zał.1 do dostawy ryb świeżych.


XLSX (13 KB)

Zał.2 do dostawy ryb mrożonych.


XLSX (13 KB)

Zapytanie ofertowe dot. zakupu pomocy dydaktycznych